biçimsiz

biçimsiz
sif.
1. Bədən quruluşu, görünüşü pis; bədəni qeyri-mütənasib, eybəcər, yöndəmsiz. Biçimsiz adam. Biçimsiz bədən. – Qısaboylu, biçimsiz bir adam sol ayağını çəkə-çəkə içəri girdi. A. Ş..
2. Pis biçilmiş, pis tikilmiş, yaraşıqsız, səliqəsiz, tənasübsüz. Biçimsiz paltar. – Şəkildə görünən zatın . . əynindəki gen və biçimsiz şalvar, onun ayağındakı qıvraq çarıq qızın diqqətini özünə cəlb etmişdi. M. S. O..
3. Ümumiyyətlə, pis, çirkin, kobud mənasında. <Jenya:> Biçimsiz və tez-tez dəyişib, başqa rəng alan düşüncələr səni tez-tez o tərəf-bu tərəfə çırparaq yormaqdadır. M. S. O.. Vaxtı ilə musiqidə formalizm tərəfdarları da melodiyanı nizamsız və biçimsiz kobud səslər yığını ilə əvəz etmişdilər. Ə. Bədəlbəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • biçimsiz — sf. 1) Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz 2) Kötü, hoş olmayan, yakışıksız Ancak ansızın kız karşısına çıkınca sözüne bir biçimsiz yerinden başlamış oldu. M. Ş. Esendal 3) fiz. Kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ölçüsüz-biçimsiz — z. Ölçüb biçmədən, götür qoy etmədən, fikirləşmədən. <Hacı Əliqulu> ölçüsüz biçimsiz söz danışan adam deyil. Qant …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • katanğur — biçimsiz olan adam, yakışıksız, kılıksız, bed şekl …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KÜND — Biçimsiz, yakışıksız, kısa. * Kesmez, kör. * Yiğit, cesaretli, cesur. * Anlayışsız. Fehim ve idraki kısa …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • pöstekiyi kurtarmak — hoş olmayan bir durumdan kurtulmak Aman, bir karı ki görme... Maymun mu maymun, biçimsiz mi biçimsiz, pis mi pis... Ne yaparsın... Pöstekiyi kurtarmak lazım. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kələ-kötür — sif. 1. Üstü hamar olmayan, nahamar; girintili çıxıntılı (səth haqqında). Kələ kötür divar. Kələ kötür daş. – İri kələ kötür ətəkləri qaratikan kolları ilə döşənmiş dağlar arasında yuxarı qalxdıqca təbiət və hava bütün başqalaşır. A. Ş.. . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əndazəsiz — sif. 1. Biçimsiz, ölçülməmiş, tənasübsüz, ölçüsüz. İndi bizim evin quruluşu sənə olduqca ölçüsüz biçimsiz və əndazəsiz görünür. M. S. O.. 2. Hesabsız, saysız, çox qeyri məhdud …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Nef'i — (Ömer) (1572, Hasankale, Erzurum 1635, Istanbul) was an Ottoman poet and satirist. Contents 1 Biography 2 Story of his execution 3 Works 4 …   Wikipedia

  • abullabut — sf., hlk. 1) Kaba saba ve anlayışsız (kimse) 2) Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • amorf — sf., fiz., Fr. amorphe Biçimsiz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”